วัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์

ส่วนวัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์ของเราได้รับการสนับสนุนจากจุดแข็งของ Toray ได้แก่

  1. (1) การปฏิบัติงานในระดับสากล โดยมีฐานการผลิตใน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป
  2. (2) การพัฒนาตามแนวดิ่ง (Vertical Development) ของเส้นใยพรีเพก วัสดุตัวกลาง และวัสดุเชิงประกอบ ตลอดจนคาร์บอนไฟเบอร์
  3. (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์คาร์บอนไฟเบอร์ที่เหนือกว่า พร้อมด้วยคุณภาพสูงสุด
  4. (4) คุณภาพในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากคุณภาพที่คงที่ของผลิตภัณฑ์เส้นใยพรีเพก และ
  5. (5) ตำแหน่งอันแข็งแกร่งในการใช้สำหรับอากาศยาน

ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

ภาพรวมธุรกิจของโทเร