ความเป็นมา

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จากการควบรวมบริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์ มิลลส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ดำเนินธุรกิจสิ่งทอ โดยก่อตั้งในปี 2506 และเป็นบริษัทแรกในต่างประเทศของโทเร กับ บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งแต่เดิมก่อตั้งโดยผู้ประกอบการชาวฮ่องกงและพ่อค้าชาวจีนเมื่อปี 2503 ดำเนินธุรกิจสิ่งทอเช่นเดียวกัน ในเวลาต่อมา บริษัท โทเร อินดัสตรีส์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ลัคกี้เท็คซ์เกือบกึ่งหนึ่งในปี 2515 สำหรับในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวมเป็น 578,400,000 บาท


บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจสิ่งทอแบบครบวงจร ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบธรรมชาติ ได้แก่ ฝ้าย ใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ไนล่อนและเรยอน มาปั่นเป็นด้ายเพื่อนำไปถักและทอเป็นผ้าผืน ได้แก่ ผ้าฝ้ายล้วน ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ล้วน ผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมเรยอน เป็นต้น ตลอดจนนำไปย้อมสีและการตบแต่งขั้นสุดท้าย บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์คุณภาพหลากหลายชนิด ได้แก่ ผ้าฝ้ายเนื้อดีสำหรับเสื้อเชิ้ต ผ้าทอสำหรับชุดเครื่องแบบต่างๆ ผ้าถักสำหรับชุดกีฬา ผ้าซับใน ผ้าลายสอง ผ้าซาติน ผ้าไนล่อนสำหรับเจ็คเกต รวมไปถึงเส้นด้ายยีนส์เพื่อการส่งออก นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัย ซึ่งทำจากไนล่อน และเส้นด้ายเคลือบสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม


ปัจจุบัน บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยศักยภาพในการผลิตถึง 4 โรงงาน พนักงานจำนวนรวมกว่า 2,500 คน และผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นนำต่างๆ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตสินค้าที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด พร้อมทั้งการบริการลูกค้าและการส่งมอบสินค้าตรงเวลา โดยส่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งทางตรงและทางอ้อม สำหรับภายในและต่างประเทศในหลายภูมิภาค อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และทั่วทั้งทวีปเอเชีย