การผลิตของโรงงาน

การผลิตของบริษัทฯ ดำเนินการโดยผ่าน 4 โรงงานที่มีการผลิตเชื่อมโยงกัน โดยผ้าสปันจะผ่านกระบวนการปั่นด้ายและทอผ้าที่โรงงาน 1 และผ้าผืนที่ได้จะถูกส่งต่อไปยัง โรงงานที่ 2 เพื่อทำการปรับปรุงและตบแต่งผลิตภัณฑ์ เช่น การฟอกย้อมสีและตบแต่งขั้นสุดท้าย เช่นเดียวกันโรงงานที่ 3 ทอผ้าฟิลาเม้นท์ และส่งต่อไปยังโรงงานที่ 2 เพื่อทำการย้อมสีและตบแต่งสำเร็จ นอกจากผ้าฟิลาเม้นท์แล้ว โรงงาน 3 ยังผลิตเส้นด้ายสำหรับผ้ายีนส์ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต โดยกระบวนการผลิตทั้งหมดทำในโรงงานที่ 3 ส่วนโรงงานนครปฐม ประกอบด้วยอาคารโรงงาน 4 หลัง และเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งเครื่องปั่นด้าย เครื่องทอผ้า เครื่องถักผ้า เครื่องย้อมผ้าและเครื่องแต่งสำเร็จทั้งหมด

โรงงานที่ 1

ขนาดและที่ตั้ง เนื้อที่ 102 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
การผลิต การปั่นด้ายและการทอผ้าสปัน อาทิ ผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมฝ้าย และผ้าฝ้ายล้วน
เครื่องจักร
แกนปั่นด้าย 75,456 แกน
เครื่องทอผ้า 379 เครื่อง
กำลังการผลิต
ด้าย 13.6 ล้านปอนด์/ปี
ผ้า 47.0 ล้านหลา/ปี

โรงงานที่ 2

ขนาดและที่ตั้ง เนื้อที่ 104 ไร่ ตั้งอยู่ที่บางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
การผลิต ปรับปรุงและตบแต่งผ้าสปันและผ้าฟิลาเม้นท์ เช่น การฟอก การย้อมสี และการตบแต่งขั้นสุดท้าย
เครื่องจักร เครื่องย้อมและเครื่องตบแต่งสำเร็จครบกระบวนการผลิต
กำลังการผลิต
ผ้าสปัน 62.4 ล้านหลา/ปี
ผ้าฟิลาเม้นท์ 33.6 ล้านหลา/ปี

โรงงานที่ 3

ขนาดและที่ตั้ง เนื้อที่ 116 ไร่ ตั้งอยู่ที่บางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
การผลิต การปั่นและการทอผ้าฟิลาเม้นท์ การปั่นเส้นด้ายยีนส์ และกระบวนการผลิตสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องจักร
แกนปั่นด้าย 6,480 แกน
เครื่องทอผ้าฟิลาเม้นท์ 384 เครื่อง
เครื่องทอผ้าถุงลมนิรภัย 299 เครื่อง
กำลังการผลิต
เส้นด้ายยีนส์ 4.8 ล้านปอนด์/ปี
ผ้าฟิลาเม้นท์ 24.0 ล้านหลา/ปี
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต
เส้นด้ายเคลือบ 1,140 ตัน/ปี
ผ้าสําหรับถุงลมนิรภัย 42.0 ล้านเมตร/ปี

โรงงานนครปฐม

ขนาดและที่ตั้ง เนื้อที่ 136.9 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
การผลิต การปั่นด้าย การทอผ้า การถักผ้า การย้อมสี และตกแต่งสำเร็จ
เครื่องจักร เครื่องจักรรวม 600 เครื่อง
กำลังการผลิต
ปั่นด้าย 11.6 ล้านปอนด์/ปี
ทอผ้า 12.0 ล้านหลา/ปี
ถักผ้า 4.2 ล้านหลา/ปี
ย้อมผ้า 20.4 ล้านหลา/ปี