ผ้าทอโพลีเอสเตอร์ผสมเรยอน (ผ้า TR)

ผ้าทอโพลีเอสเตอร์ร้อยละ 65 ผสมกับเรยอนร้อยละ 35 ใช้สำหรับตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบพนักงาน เสื้อผ้าฤดูหนาว และชุดลำลอง