สิ่งแวดล้อม กังหันลม

วัสดุสำหรับการผลิตพลังงานลม
ประสิทธิภาพสูง   

เส้นใยคาร์บอนแบบใช้ Polyacrylonitrile TORAYCA

กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นั้นมีความเสี่ยงต่อการที่ใบพัดที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะเปลี่ยนทิศทางภายใต้แรงดันลม และในที่สุดก็จะชนเข้ากับเสาและได้รับความเสียหาย ใบพัดที่ทำมาจาก TORAYCA จะมีความแข็งแกร่งมาก และจะไม่เบี่ยงเบนทิศทางไปมากเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

TORAYCA

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
TORAYCA

กลับไป "การรองรับวิถีชีวิต"