ธุรกิจของเรา

เส้นใยและสิ่งทอ

ธุรกิจเส้นใยและสิ่งทอของเราดูแลผลิตภัณฑ์กลุ่มสังเคราะห์หลักๆ ทั้งหมดสามชนิด ได้แก่ ไนลอน พอลิเอสเตอร์ และอะคริลิก กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์ความต้องการที่มีหลากหลาย นับตั้งแต่เส้นใยยาว เส้นใยสั้น สิ่งทอ และเสื้อผ้า ไปจนถึง การใช้เป็นวัสดุอุตสาหกรรม

More

ธุรกิจของเรา

พลาสติกและเคมี

ธุรกิจพลาสติกและเคมีของเรามีเรซิน ฟิล์ม และสารเคมี เราคือ ผู้ผลิตฟิล์มพอลิเอสเตอร์ชั้นนำที่มีส่วนแบ่งในตลาดโลก 20%

More

ธุรกิจของเรา

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไอที

ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไอทีของเรานั้นส่งวัสดุสารกึ่งตัวนำและวงจร เส้นใยนำแสง และวัสดุการพิมพ์ให้กับตลาดที่มีการ เติบโต เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ฟิล์มสำหรับจอแบน ตลอดจนฟิลเตอร์สีสำหรับผลึกเหลว

More

ธุรกิจของเรา

วัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์

ธุรกิจวัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์ของเรา ได้แก่คาร์บอน ไฟเบอร์ชนิด PAN ที่ใช้ในด้านอวกาศและ การใช้งานด้านอื่นๆ อีกหลายรูปแบบ เราได้กลายเป็นผู้ผลิตคาร์บอนไฟเบอร์รายใหญ่ ที่สุดในโลกเป็นที่เรียบร้อย เราจะเดินหน้าต่อเพื่อความเติบโต และสร้างตำแหน่งผู้นำของเรา

More

ธุรกิจของเรา

สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม

ธุรกิจสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมของเราเป็นผู้นำระดับสากล ในเรื่องของเมมเบรนบำบัดน้ำ ผลิตภัณฑ์ของเรารองรับระบบ รีเวิร์สออสโมซิสและการแยกเกลือ ออกจากน้ำทะเล ตลอดจน อุปกรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม และวัสดุสำหรับอาคารและ การก่อสร้าง

More

ธุรกิจของเรา

วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและธุรกิจอื่น ๆ

ส่วนวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตของเราได้รวมเอาธุรกิจด้านเภสัชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ และเครื่องมือทางชีววิทยา นอกจากนี้เรายังรองรับในด้านการบริการวิเคราะห์ สำรวจ และวิจัย

More