กลุ่มโทเรในประเทศไทย

กลุ่มโทเรเป็นกลุ่มอุุตสาหกรรมที่ผสมผสานนวัตกรรมทางเคมี
พัฒนาการดำเนินธุรกิจใน 26 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

กลุ่มโทเรในประเทศไทย

กลุ่มโทเรเป็นกลุ่มอุุตสาหกรรมที่ผสมผสานนวัตกรรมทางเคมี
พัฒนาการดำเนินธุรกิจใน 26 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

กลุ่มโทเรในประเทศไทย

กลุ่มโทเรเป็นกลุ่มอุุตสาหกรรมที่ผสมผสานนวัตกรรมทางเคมี
พัฒนาการดำเนินธุรกิจใน 26 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

กลุ่มโทเรในประเทศไทย

กลุ่มโทเรเป็นกลุ่มอุุตสาหกรรมที่ผสมผสานนวัตกรรมทางเคมี
พัฒนาการดำเนินธุรกิจใน 26 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

กลุ่มโทเรในประเทศไทย

  • Toray Industries (Thailand) Company Limited (TTH)
  • Thai Toray Textile Mills Public Company Limited (TTTM)
  • Luckytex (Thailand) Public Company Limited (LTX)
  • Thai Toray Synthetics Company Limited (TTS)
  • Toray International (Thailand) Limited (TITL)
  • CMTH CARBON MAGIC (THAILAND) LIMITED
  • Toray Plastics Precision (Thailand) Co., Ltd.
  • Toray Plastics Precision (Thailand) Co., Ltd.