ประวัติความเป็นมา


ปีประวัติการก่อตั้ง
กันยายน 2557ก่อตั้งบริษัท โทเรอินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (TITH) โดยแปรสภาพมาจากบริษัท โทเรอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (TITL)
ธันวาคม 2556 ก่อตั้ง บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เมษายน 2556 โทเรเข้าถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด (CMTH)
(เดิมชื่อ บริษัท โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) จำกัด)
กันยายน 2548 ก่อตั้ง บริษัท โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) จำกัด
ตุลาคม 2546 ก่อตั้ง บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด (TTS) จากการรวมตัวกันของ บริษัท โทเรไนล่อนไทย จำกัด บริษัท โทเรไฟเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สามทีเอ็ม พลาสติก จำกัด
พฤษภาคม 2545 ก่อตั้ง บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด (TPRC)
ก่อตั้ง บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (TTH)
มีนาคม 2544 ก่อตั้ง บริษัท โทเรอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (TITL)
เมษายน 2534 ก่อตั้ง บริษัท โทเรไฟเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (TFL)
มีนาคม 2532 บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มกราคม 2531 ก่อตั้ง บริษัท สามทีเอ็ม พลาสติก จำกัด (3TP)
ตุลาคม 2524 บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธันวาคม 2515 โทเรเข้ามาถือหุ้นครึ่งหนึ่งของบริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด และร่วมบริหารงาน
ธันวาคม 2506 ก่อตั้ง บริษัท โทเรไนล่อนไทย จำกัด (TNT)
มีนาคม 2506 ก่อตั้ง บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) (TTTM)
มีนาคม 2503 ก่อตั้ง บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)