เส้นใย (รวมถึงวัสดุอุตสาหกรรม)

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Polyester Non-woven Fabric

ผ้าใยสังเคราะห์ชนิดโพลีเอสเตอร์ เป็นผ้าไม่ทอ ที่ประกอบด้วยเส้นใยยาวพอลิเอสเตอร์ 100% มีคุณสมบัติที่แข็งแรงและความหนาแน่นสูง ด้วยการใช้ข้อดีเหล่านี้ ผ้าใยสังเคราะห์ชนิดโพลีเอสเตอร์ จึงเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง วัสดุตัวกรองในการใช้งานเชิงอุตสาหกรรม ในส่วนของวิศวกรรมโยธาจะใช้ ผ้าใยสังเคราะห์ชนิดโพลีเอสเตอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับงานถมตันทาง นอกจากนี้ยังใช้ ผ้าใยสังเคราะห์ชนิดโพลีเอสเตอร์ เป็นวัสดุทางการเกษตร เช่น แผ่นกำจัดวัชพืช และในวัสดุก่อสร้าง ซึ่งรวมถึง การบุหลังคาและวัสดุห่อหุ้มตัวบ้านผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจาก ผ้าใยสังเคราะห์ชนิดโพลีเอสเตอร์ เช่น ถุงห่อ และวัสดุบรรจุภัณฑ์

ติดต่อเรา