"ธุรกิจสิ่งทอแบบครบวงจร
ผลิตและจำหน่ายผ้าทอ
ครอบคลุมต่อการใช้งาน
ได้อย่างหลากหลาย"

Toray Changes Our Lives | All-in-One
Toray Changes Our Lives | Circular Economy & Less CO2 Emissions

Toray Changes Our Lives | Good Health, Clean Water & Air
“เราคือผู้นำในด้านการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอคุณภาพชั้นนำของประเทศไทย
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของกลุ่มเครือโทเรระดับนานาชาติ”

มาตรฐาน
และการรับรอง

รับประกันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมด้วยระบบบริหารจัดการที่ได้รับรองจากหน่วยงานสากล รวมไปถึงมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติผ่านการพัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว

สถานประกอบการ

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 20 อาคารบุปผจิต ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ 10500

โรงงานที่ 1

38 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

โรงงานที่ 2

99 ถนนสุขุมวิท กม.38 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงานที่ 3

305 ถนนสุขุมวิท กม.39 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โรงงานนครปฐม

33/3 หมู่ 3 ถนนสุขาภิบาล ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม 73120