การผลิตของโรงงาน

เรามีโรงงาน 1 แห่ง โรงงานของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมบนเนื้อที่ 136.9 ไร่ ประกอบด้วยอาคารโรงงาน 4 หลังและเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตกว่า 600 เครื่อง ทั้งเครื่องปั่นด้าย เครื่องทอผ้า เครื่องถักผ้า เครื่องย้อมผ้าและเครื่องแต่งสำเร็จ เรามีกำลังการผลิตโดยรวมประมาณ 30,000,000 หลาต่อปีโดยมีช่างผู้ชำนาญการดูแลและควบคุมการผลิต โรงงานของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2546