ชีวิตคนที่ 5

การวางแผนเครื่องแบบต่างๆ

การวางแผนเครื่องแบบต่างๆ

วัสดุที่ดูแลง่าย มีอายุการใช้งานยาวนานชนิดนี้เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องแบบ อีกทั้งเครื่องแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ยังสามารถผลิตได้โดยใช้วัสดุรีไซเคิล

กลับไป "การรองรับวิถีชีวิต"