กลุ่มบริษัทในประเทศไทย

บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดูแลการบริหารงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทย

บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายผ้าทอ ผ้าถัก และผ้าหุ้มเบาะรถยนต์

บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ผลิตและจำหน่ายผ้าสปัน ผ้าฟิลาเม้นท์ ด้ายสำหรับผ้ายีนส์ เส้นด้ายเคลือบ และผ้าทำถุงลมนิรภัย

บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเส้นใยสังเคราะห์ เม็ดพลาสติก และฟิล์ม

บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
จัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทโทเรทั้งใน และต่างประเทศ

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่าย Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP)

บริษัท โทเร พลาสติก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท โทเร ไฮบริด คอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่าย tire cord, single-ended cord และ pile yarn สำหรับทำพรม

บริษัท โซดะ หน่ำเซียน อะโรมาติก (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออกวัตถุแต่งกลิ่นรส วัตถุเจือปนอาหาร และเคมีภัณฑ์

บริษัท เซลลูโลซิก ไบโอแมส เทคโนโลยี จำกัด
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำตาลเซลลูโลซิกจากกากชานอ้อยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร