นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของโทเร

สร้างสังคมที่ดีขึ้นด้วย
นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

การรับมือกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น และสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นกำลังกลายเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้น ระบบและนโยบายการดูแลสุขภาพจำเป็นที่จะต้องได้รับการพิจารณาใหม่ และต้องมีมาตรการรองรับเพื่อลดภาระของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ในประเทศกำลังพัฒนา การดูแลด้านสุขภาพดีขึ้นเป็นลำดับพร้อมกับรายได้ของประชากรที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน การเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลายเหล่านี้ทำให้ตลาดอุปกรณ์การแพทย์ทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การเติบโตของค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพ
ในแต่ละประเทศ และภูมิภาค

ตลาดโลกสำหรับอุปกรณ์การแพทย์

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในแบบโทเร

โทเรมีประสบการณ์ในธุรกิจเภสัชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์มายาวนาน และยังมีวัสดุล้ำสมัยมากมายที่นับได้ว่าเป็นจุดแข็งของโทเร เพื่อให้ได้มาซึ่ง "นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในแบบโทเร" ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญของข้อได้เปรียบส่วนใหญ่ เราจึงสนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีโดยใช้วัสดุล้ำสมัย เทคโนโลยีหลักและเทคโนโลยีพื้นฐาน และโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มโทเรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

แผนกใหม่ที่ชื่อว่าแผนกการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น (แผนกวางแผน LI) ตั้งขึ้นในเดือนเมษายนปี 2014 แผนกนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยทำงานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีและแผนกอื่นๆ อีกหลายแผนก

การใช้งานศูนย์นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในที่ต่างๆ

ศูนย์นวัตกรรมชีวการแพทย์โกเบ (Kobe Biomedical Innovation Cluster)
พิธีลงนามที่ศูนย์อุปกรณ์การแพทย์ (Medical Devices Center) มหาวิทยาลัยมินนิโซต้า สหรัฐอเมริกา ในเดือนตุลาคมปี 2013

โทเรเปิดศูนย์ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแห่งใหม่ในรัฐมินนิโซต้า (สหรัฐอเมริกา) และที่ศูนย์นวัตกรรมชีวการแพทย์โกเบ สถานที่ทั้งสองแห่งนี้ใช้สำหรับเร่งการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ๆ

เทคโนโลยีของโทเร