นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโทเร

พลังงานชนิดใหม่

พลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำมาใช้ได้อย่างยั่งยืนโดยไม่มีวันหมดไป อีกทั้ง พลังงานเหล่านี้ยังเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดมากเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ในกระบวนการกำเนิดพลังงานเลยCFRP ถูกนำไปใช้ในการทำใบพัดกังหันลมที่ใช้สำหรับโรงงานผลิตพลังงานลม และทำให้ถังก๊าซ CNG* มีน้ำหนักเบาลง ส่วนฟิล์มพอลิเอสเตอร์ถูกนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับแผ่นด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ วัสดุ และเทคโนโลยีของกลุ่มโทเร ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในสาขาพลังงานชนิดใหม่เรานำเอาความรู้ความสามารถทั้งหมดของกลุ่มโทเรมารวมไว้ด้วยกัน และทำการพัฒนาวัสดุสำหรับทำแบตเตอรี่หลากหลายชนิด ซึ่งรวมถึงตัวแยกแบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน และฟิล์มอิเล็กโทรไลต์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
*CNG : ก๊าซธรรมชาติอัดแรงดัน

  • การให้กำเนิดพลังงานลม
  • ถัง CNG
  • สารอินทรีย์กึ่งตัวนำสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับได้
  • แผ่นด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
  • แบตเตอรีลิเธียมไออน
  • เซลล์เชื้อเพลิง
  • แผงเซลล์แสงอาทิตย์

วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ของ Toray ถูกใช้ในรถพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงรุ่น "MIRAI" ของ Toyota

เทคโนโลยีของโทเร