นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโทเร

การใช้พลังงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การลดน้ำหนักของรถยนต์ และอากาศยานโดยการใช้ CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic - พลาสติกที่ได้รับการเสริมแรงด้วยคาร์บอนไฟเบอร์) มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลดลงของการใช้พลังงาน และยังเป็นการช่วยลดการเกิดก๊าซ CO2 ด้วย CFRP ของโทเร ถูกใช้เป็นวัสดุในอากาศยาน และรถยนต์ และยังได้รับการยอมรับอย่างดีเยี่ยมด้วยประมาณการการลดลง (ส่วนต่าง) ของการปล่อยก๊าซ CO2 โดยการใช้ LCA (Life Cycle Assessment) แสดงให้เห็นว่าการใช้คาร์บอนไฟเบอร์เป็นส่วนสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลง

รถยนต์

พาหนะต้นแบบสำหรับอนาคตของโทเร (พาหนะพลังงานไฟฟ้า) น้ำหนัก 160 กก. ของ CFRP ที่ใช้ คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 20% เพียงเล็กน้อยของน้ำหนักโครงสร้างรถทั้งหมดที่อยู่ที่ 846 กก.

น้ำหนักเบากว่าเดิม 30%

รถยนต์ที่มี CFRP เป็นส่วนประกอบ 17% ในโครงสร้างรถยนต์มีน้ำหนักเบากว่ารถยนต์แบบดั้งเดิม (ที่ไม่ได้ใช้ CFRP) ถึง 30%

อากาศยาน

เครื่องบิน Boeing 787 เป็นอากาศยานชนิดแรกที่ใช้คาร์บอนเต็มรูปแบบCFRP ถูกใช้เป็นวัสดุโครงสร้างหลักสำหรับส่วนปีก, ลำตัว และส่วนหาง (นับเป็น 50% ของน้ำหนักส่วนโครงสร้าง)

รูปภาพ: บริษัทสายการบิน All Nippon Airways จำกัด

น้ำหนักเบากว่าเดิม 20%

อากาศยานที่มี CFRP เป็นส่วนประกอบ 50% ในส่วนโครงสร้างมีน้ำหนักเบากว่าอากาศยานแบบดั้งเดิมถึง 20% (ที่ใช้ CFRP เพียง 3%)

รถบัสพลังงานไฟฟ้า

ภาพร่างของการออกแบบตัวถังที่ใช้ CFRP 6 โมดูลเป็นพื้นฐาน

รูปภาพ: สำนักงานการท่าเรือ และท่าอากาศยาน
เมืองคิตะคิวชู

น้ำหนักเบากว่าเดิม 10%

คาร์บอนไฟเบอร์ของโทเร ถูกใช้ในตัวถังของรถบัสไฟฟ้าคันนี้ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการระบบการขนส่งปราศจากการปล่อยก๊าซที่ได้รับการสนับสนุนจากเมืองคิตะคิวชู ซึ่งทำให้น้ำหนักรถเบาขึ้นกว่าเดิม 10%
ในระบบนี้ พลังงานที่กำเนิดจากแสงอาทิตย์จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และถูกนำมาใช้งานเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับการทำงานของรถบัสเรากำลังใช้แนวทางลักษณะนี้ในการสร้างเทคโนโลยีที่ปราศจากการปล่อยก๊าซ CO2 และของเสียประเภทอื่นๆ ด้วย

เทคโนโลยีของโทเร