เทคโนโลยีของโทเร

ที่ผ่านมาโทเรได้สร้างวัสดุล้ำสมัยออกมามากมาย และยังได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่อยู่รอบๆชีวิตประจำวันของเรามากมายอย่างที่เราคาดไม่ถึง เรากำลังมุ่งไปข้างหน้าเพื่อวางรากฐานให้โทเรเป็นผู้นำในด้านวัสดุล้ำสมัย และทำหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และวัสดุที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยการผสานเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับเทคโนโลยีหลักของเรา

ประวัติความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโทเร