องค์กรการวิจัย
และพัฒนาของโทเร

ในปี 1985, โทเรได้ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีขึ้นเพื่อทำการรวบรวมเอาหน่วยงานการค้นคว้าวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต และวิศวกรรมเข้าไว้ด้วยกัน โดยศูนย์นี้ยังทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับทุกภาคส่วนขององค์กรอีกด้วย ปัจจุบันนี้ศูนย์แห่งนี้ยังคงพัฒนาศักยภาพ และขยายขอบเขตหน้าที่นี้อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยทำหน้าที่พัฒนาวัสดุที่ล้ำสมัย และสร้างธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการรวบรวมเอางานวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีของกลุ่มโทเร ที่กำลังขยายตัวไปสู่ทุกภูมิภาคของโลกเข้าไว้ด้วยกัน

การรวมศูนย์โดยเอาหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และการรวมผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาไว้ที่ศูนย์กลางองค์กรการวิจัยเดียวกัน ทำให้ศูนย์เทคโนโลยีแห่งนี้มีศักยภาพที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ก่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ร่วมกัน ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่และวัสดุล้ำสมัยต่างๆ มากมาย ยิ่งไปกว่านั้น ยังทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในการค้นพบสิ่งใหม่ๆ จากหลากหลายสาขาเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆ มากมายในส่วนของธุรกิจแต่ละส่วนได้เสมอมา และยังทำให้เกิดวัสดุล้ำสมัยชนิดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจหลากหลายประเภทอีกด้วย ท่ามกลางแนวโน้มความสำคัญของธุรกิจในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ศูนย์แห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของศูนย์วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ของโทเรที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย

เรากำลังก้าวไปข้างหน้าโดยใช้ระบบการวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้เป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปพร้อมๆ กับการรวบรวมเอาการพัฒนาจากทั่วโลกเข้ากับความต่อเนื่องอันยอดเยี่ยม และนวัตกรรมสไตล์ญี่ปุ่น เรามุ่งมั่นในแนวทางการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมองไปถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ไม่หวั่นไหวต่อแนวโน้มของปัจจุบัน เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมที่แท้จริงซึ่งสามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจได้