วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและธุรกิจอื่น

วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและธุรกิจอื่น ๆ

การขยายธุรกิจวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตของเรามุ่งเน้นไปที่ธุรกิจสามประเภท ได้แก่ เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (เช่น ไตเทียม) และชิป DNA รวมถึงเครื่องมือทางชีววิทยาอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

ภาพรวมธุรกิจของโทเร