เคมีภัณฑ์สมรรถนะสูง

ผลิตภัณฑ์ของโทเรที่อยู่ในหมวดเคมีภัณฑ์สมรรถนะสูง มี 4 ประเภท ได้แก่ เรซิ่น ฟิล์ม เคมีภัณฑ์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่ชิ้นส่วนรถยนต์จนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

ภาพรวมธุรกิจของโทเร