เส้นใยและสิ่งทอ

คุณลักษณะของธุรกิจเส้นใยและสิ่งทอของเรา

คุณลักษณะของธุรกิจเส้นใยและสิ่งทอของเรา ได้แก่

  1. (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราได้รวมเอากลุ่มผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์หลักทั้งสาม อันได้แก่ ไนลอน พอลิเอสเตอร์ และอะคริลิกเข้าไว้ด้วยกัน ในธุรกิจนี้
  2. (2) Toray เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นใยยาวและเส้นใยสั้น ไปจนถึงสิ่งทอและเสื้อผ้า
  3. (3) การใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรามีความหลากหลาย นับตั้งแต่เครื่องนุ่งห่ม ไปจนถึงวัสดุอุตสาหกรรม รวมถึงถุงลมนิรภัยในรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และตัวกรองชนิดถุง

ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

ภาพรวมธุรกิจของโทเร