ความเป็นมา

บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2503 โดยผู้ประกอบการชาวฮ่องกงและชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2504 บริษัทเริ่มดำเนินการปั่นด้ายและทอผ้าที่โรงงานที่ 1 และดำเนินการย้อมผ้าและตกแต่งสำเร็จที่โรงงานที่ 2 ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และในปี พ.ศ. 2519 บริษัทเปิดโรงงานที่ 3 และ ย้ายโรงงานที่ 2 จากอำเภอพระประแดงมาอยู่ที่อำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ในปี พ.ศ. 2515 บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) ได้เข้ามาถือหุ้นครึ่งหนึ่งของบริษัท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 72 ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาท และในปี 2532 บริษัทได้เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 518,400,000 บาท ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการในอุตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัทดำเนินการการผลิตแบบครบวงจร จากการปั่นด้ายและทอผ้าจนถึงการย้อมผ้าและตกแต่งสำเร็จ และจากปี พ.ศ. 2541 บริษัทได้ขยายธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ด้ายเคลือบเสริมความแข็งแรงของยางและผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัย

ปัจจุบัน ลัคกี้เท็คซ์ เป็นหนึ่งในสิบอันดับของผู้ผลิตสิ่งทอในประเทศไทย ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 2,400 คน และโรงงาน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์หลักของเรา ได้แก่ ผ้าสปัน ผ้าฟิลาเม้นท์ ผ้ายีนส์และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต

วันก่อตั้งบริษัท บริษัทฯก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2503
การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2532
ลักษณะธุรกิจ สิ่งทอ - ผลิตและจำหน่าย ผ้าสปัน ผ้าฟิลาเม้นท์ ผ้ายีนส์ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต (ด้ายเคลือบเสริมความแข็งแรงของยางและผ้าสำหรับทำถุงลมนิรภัย)
สำนักงานใหญ่
ชั้น 5 อาคารบุปผจิต 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : 0-2266-6600-7
โทรสาร : 0-2238-3957-8

ติดต่อเรา

โรงงาน โรงงานที่ 1 38 หมู่ 14 ถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร : 0-2462-6310-2 โทรสาร : 0-2463-1968
โรงงานที่ 2 99 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร : 0-2323-9050-2 โทรสาร : 0-2323-9055
โรงงานที่ 3 305 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร : 0-2323-9020-2 โทรสาร : 0-2323-9330
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 518,400,000 บาท