ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต

ด้ายเคลือบเสริมความแข็งแรงของยาง

ด้ายเคลือบน้ำยาเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับท่อน้ำ ท่อแอร์ ท่อน้ำมัน และท่อเบรค
ด้ายเคลือบชนิดนี้ผลิตจากเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์เคลือบน้ำยาเฉพาะเพื่อยึดติดกับยาง
ลัคกี้เท็คซ์ได้จัดจำหน่ายด้ายเคลือบเสริมความแข็งแรงของยางให้กับผู้ผลิตท่อสำหรับยานยนต์มากมาย

ด้ายเคลือบ
ท่อน้ำ
ด้ายเคลือบ
ท่อเบรค
ด้ายเคลือบ
ท่อแอร์