ซีเอสอาร์ในประเทศไทย

(ความรับผิดชอบต่อสังคม)

ด้วยพลังของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
โทเรตอบสนองบทบาทและความรับผิดชอบด้วยการแบ่งปันให้กับสังคม