TPRC

เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ที่พิถีพิถัน ใช้วัตถุดิบและการอบในเครื่อง Autoclave และความรู้จากประสบการณ์หลายปีของ โทเร คาร์บอน เมจิกที่ได้จากการพัฒนารถแข่ง และปัจจุบันได้ร่วมกับคาร์บอน เมจิก ประเทศไทย นำเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศญี่ปุ่น บวกกับความเอาใจใส่และประสบการณ์ของพนักงานที่ประเทศไทย รับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต

ประเภทธุรกิจ
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) เช่น ส่วนประกอบของรถแข่ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไฟ รถจักรยาน อุปกรณ์ของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

คุณภาพ
กระบวนการควบคุมคุณภาพที่เคร่งครัด เท่าเทียมกันกับที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วน สำหรับอากาศยาน ซึ่งเป็นที่รู้โดยทั่วไปว่ามีการควบคุมกระบวนการผลิตที่ต้องมั่นใจในคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต เรามั่นใจ เราสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ รับรองการผลิต และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยความเชื่อมั่นจาก ความสำเร็จมากมายของเรา และผลิตภัณฑ์ของเราที่มีความน่าเชื่อถือสูง

ที่ตั้ง

พนักงานของเรา

ความเป็นมา

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด (CMTH เดิมชื่อ บริษัท โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ บริษัท โทเร คาร์บอน เมจิก จำกัด (TCM) และกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2548 โดยกลุ่มบริษัทโดม ประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ และได้เปลี่ยนมาเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทโทเร ในเดือนเมษายน 2556 CMTH เป็นบริษัทลูกของ TCM เมืองไมบาร่า ประเทศญี่ปุ่น ผลิตสินค้าจำนวนมาก ในราคาที่ย่อมเยา มีคุณภาพ มีความแม่นยำสูง ในการผลิต ผลิตภัณฑ์จาก Carbon fiber reinforced plastic (CFRP) โดยความร่วมมือกับ TCM ในการพัฒนา เช่น การออกแบบ การผลิต การทดสอบและการขยายธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้ง กันยายน 2548
เดิมชื่อ บริษัท โดม คอมโพสิต (ประเทศไทย) จำกัด
ทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาท
จำนวนพนักงาน 100 คน
ผลิตชิ้นส่วน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไฟ รถจักรยาน อุปกรณ์ของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ท่อและถัง อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
ความเป็นมาของบริษัท เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง โทเร คาร์บอน เมจิก และเครือสหพัฒน์

ติดต่อ
กรุณาติดต่อ บริษัท โทเร คาร์บอน เมจิก จำกัด ประเทศญี่ปุ่นสามารถติดต่อข้อมูลทางธุรกิจหรือสอบถามรายละเอียด ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท โทเร คาร์บอน เมจิก จำกัด
215-1 มิโยชิ เมืองไมบาร่า จังหวัดชิกะ
521-0023 ประเทศญี่ปุ่น
โทร. +81 749 54 2828
แฟกซ์. +81 749 54 0600
อีเมล์: info@carbonmagic.co.th
URL: www.carbonmagic.com