วัสดุสามารถเปลี่ยนชีวิตของเรา

Blue Butterfly

สังคมกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่หลากหลายที่ต้องการการแก้ไข เช่น การขาดแคลนน้ำ ปัญหาอาหารและสิ่งแวดล้อม จะเป็นอย่างไรหากเราสามารถเปลี่ยนน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำดื่ม ส่งเสริมการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมเพื่อความก้าวล้ำทางด้านการแพทย์ และสร้างสรรค์โลกที่ทุกๆ คนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง
ที่ Toray เราเชื่อว่า วัสดุของเรามีอานุภาพที่จะบรรลุทุกสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ ความจริงแล้ว วัสดุเป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกของเรา

ต่อไปนี้ เราจะยกตัวอย่างบางส่วนที่วัสดุของ Toray Group ช่วยสนับสนุนสังคม