ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท

ชื่อบริษัท

Toray Industries, Inc.

ก่อตั้ง

มกราคม 1926

กรรมการผู้จัดการ

Akihiro Nikkaku

เงินทุนจดทะเบียน
(ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)

147,873 ล้านเยน

จำนวนประเทศ/ภูมิภาคที่ Toray ดำเนินธุรกิจ
(ณ วันที่ 1 เม.ย. 2561)

26

จำนวนบริษัทสาขา/บริษัทในเครือ
(ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)

ประเทศญี่ปุ่น:100
ต่างประเทศ:157
รวม:257

จำนวนพนักงาน
(ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561)

บริษัทแม่:7,625
บริษัทสาขาภายในประเทศ:10,590
บริษัทสาขาต่างประเทศ:27,547
รวม:45,762

ยอดขายสุทธิรวม

2,204.9 พันล้านเยน

รายได้จากการดำเนินการรวม

156.5 พันล้านเยน

ธุรกิจหลัก

การผลิต การแปรรูป และการขายเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์

เส้นใยและสิ่งทอ

ด้ายจากเส้นใยยาว, เส้นใยสั้น, ด้ายจากเส้นใยสั้น, ผ้าไนลอนทอและถัก, พอลิเอสเตอร์, และอะคริลิคชนิดทอและถัก, ผ้าไม่ทอ, ผ้าไม่ทออัลตราไมโครไฟเบอร์แบบหนังกลับ, ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม

สารเคมีที่ใช้เพื่อประสิทธิภาพ

ไนลอน, ABS, PBT, PPS และเรซินอื่นๆและผลิตภัณฑ์หล่อ, โฟมพอลิโอเลฟิน, อลิเอสเตอร์, พอลิโพรพิลีน, พอลิโพรพิลีนและฟิล์มอื่นๆและผลิตภัณฑ์ฟิล์มแปรรูป, วัตถุดิบสำหรับเส้นใยและพลาสติกสังเคราะห์, สารเคมี Fine Chemical, วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูล และวัสดุกราฟิก

วัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์

คาร์บอนไฟเบอร์ คาร์บอนไฟเบอร์วัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์และผลิตภัณฑ์หล่อจากวัสดุเหล่านี้

สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม

วิศวกรรมครบวงจร คอนโดมิเนียม อุปกรณ์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เมมเบรนบําบัดน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง วัสดุสําหรับบ้านอาคารและการใช้งานวิศวกรรมโยธา

วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต

ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ

อื่นๆ

การวิเคราะห์, การประเมินทางฟิสิกส์, งานวิจัย, และการบริการอื่นๆ