สารจากกรรมการผู้จัดการ

มีส่วนร่วมกับสังคมผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ด้วยนวัตกรรม
ทางความคิด เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์

President

ในนามของ Toray Group ผมใคร่ขอแสดงความเสียใจต่อผู้คนและครอบครัวมากมายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โทโฮคุ นอกเขตชายฝั่งแปซิฟิกในปี 2011 ที่ผ่านมา ขณะที่บริเวณดังกล่าวซึ่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิยังคงเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างต่อเนื่อง เราปรารถนาอย่างจริงใจให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบได้รับความปลอดภัยและความมั่นคงโดยเร็ว อีกทั้ง Toray Group จะดำเนินการ อย่างสุดความสามารถเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการฟื้นฟู ด้วยความหวังที่จะให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถกลับคืนสู่สภาวะการดำรงชีวิตที่สุขสบายได้ในเร็ววัน

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกิจกรรมองค์กรในรูปแบบต่างๆ ของ Toray Toray Group ดำเนินแนวทางตามปรัชญาองค์กรของบริษัทที่ว่า “การมีส่วนร่วมกับสังคมผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ด้วยนวัตกรรม ทางความคิด เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์” ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐาน เรามุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อเพื่อพัฒนาและนำเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ตลอดจนความมั่นคง ปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน ในขณะเดียวกัน Toray Group ได้กำหนดให้จริยธรรมองค์กร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญ อย่างมากในการบริหาร เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดำเนินการ เพื่อเติมเต็มองค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของเรา (CSR) และการรักษาสถานะ ความสำคัญของกลุ่มบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

จากที่กล่าวมาข้างต้น Toray Group ได้กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวขององค์กร AP-Growth TORAY 2020 ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อการบริหารงานตลอดทศวรรษหน้าด้วย “นวัตกรรมจากเคมี” ซึ่งเป็นสโลแกนองค์กรของเรา เราจะมุ่งมั่นต่อไปเพื่อดำเนินการคิดค้นทางด้านเทคโนโลยีที่ได้จากเคมี กิจกรรมต่างๆ ของเราได้รับการผลักดันจากเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านวัสดุขั้นสูงที่ก้าวล้ำหน้า นอกเหนือจากการขยายกิจกรรมทางธุรกิจระดับโลกให้เพิ่มขึ้นแล้ว เราจะยกระดับสถานะของ Toray Group ในความเป็นธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยแก้วิกฤติปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และพลังงานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน และด้วยการให้ความสนใจต่อปัญหาแต่ละด้านที่กล่าวมาข้างต้น ให้มากยิ่งขึ้น เราจะค้นหาและคว้าโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยรวมแล้ว ความพยายามเหล่านี้จะช่วยให้ Toray Group มีการเติบโตของรายได้และผลกำไรที่มั่นคงและยั่งยืน

สำหรับขั้นตอนที่สามในการนำวิสัยทัศน์ระยะยาวขององค์กรไปใช้ Toray Group ส่งเสริม Project AP-G 2019 ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการระยะปานกลางสามปีที่มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2017 ถึงเดือนมีนาคม 2020 ในโปรแกรมนี้ Toray ดำเนินกลยุทธ์ด้านการเติบโตที่ให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจในประเภทธุรกิจและภูมิภาคไปพร้อมๆ กับการมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของศักยภาพในการแข่งขันทางด้านราคาให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Toray Group จะนำเอาทรัพยากรที่ครอบคลุมและและมีผลมาผนวกเข้ากับธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยแก้ไขปัญหาร้ายแรงทางด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก และเราจะขยายธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ ลดภาระของสถาบันทางการแพทย์ และมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพและการมีอายุยืน

ผมหวังว่าเว็บไซต์นี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจใน Toray Group ได้ดียิ่งขึ้น