ประวัติความเป็นมา

ช่วง พ.ศ. 2543

2543 10 ก่อตั้ง Toray Advanced Computer Solution, Inc.
2544 1 ก่อตั้ง Eitopia Co., Ltd.
7 ก่อตั้ง Yihua Toray Polyester Film Co., Ltd.
2545 2 ก่อตั้ง Toray Film Products (Hong Kong) Ltd. ในฮ่องกง
3

ก่อตั้ง Toray Fibers & Textiles Research Laboratories (China) Co., Ltd. ในจีน
4 ก่อตั้ง Toray Film Products (Zhongshan) Ltd. ในจีน
กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรในระยะยาว "AP-New TORAY21"
เริ่มต้นโครงการปฏิรูปองค์กร "Project New TORAY21"
7 ก่อตั้งบริษัทแม่ในจีน ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

เข้าซื้อธุรกิจฟลูโอโรไฟเบอร์ของ Du Pont และก่อตั้ง Toray Fluorofibers (America), Inc. ในสหรัฐอเมริกา
2546 5

เปิด Advanced Materials Research Laboratories (คะมะกุระ)
2547 4 จัดทำโครงการ Midterm Management Issues ที่ชื่อว่า "Project NT-II"
7 ควบรวมกิจการ Toyo Metalizing Co., Ltd. และ Toray Plastic Films Co., Ltd. เป็น Toray Advanced Film Co., Ltd.
Suido Kiko Kaisha, Ltd. และ Chori Co., Ltd. กลายเป็นบริษัทในเครือ
2548 7 ก่อตั้ง Toray Jifa (Qingdao) Textile Co., Ltd. ในจีน
2549 4 เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการที่มีความครอบคลุมเพื่อเป็นผู้จัดหาวัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์ให้แก่ Boeing 787 ในระยะยาว
5 กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรในระยะยาว "AP-Innovation TORAY21" และกลยุทธ์ในระยะกลางสำหรับธุรกิจ รวมทั้งโครงการ "Innovation TORAY 2010"
6

เริ่มต้นความร่วมมือทางกลยุทธ์กับ UNIQLO Co., Ltd.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อตั้ง Toray Membrane USA, Inc. ในสหรัฐอเมริกา
11 ก่อตั้ง Toray Polytech (Nantong) Co., Ltd. ในจีน
2550 8 ควบรวมกิจการของบริษัทแฟชั่น Toray Group เป็น Toray Diplomode, Inc.
2551 2 ก่อตั้ง Toray Films Europe S.A.S. ในฝรั่งเศส
6 เปิด Automotive Center (นาโกย่า)
8

เริ่มต้นทำการค้าอย่างเต็มรูปแบบสำหรับ PICASUS ฟิล์มเรซินเมทัลลิกแวววาวที่ขึ้นรูปทรงได้ง่ายและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระดับต่ำ
10 ได้รับรางวัล Humanitarian Award ปี 2551 จาก United Nations Association of New York เนื่องด้วยกิจกรรมการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม CSR ที่มีเป้าหมายเพื่อการเติบโตทางสังคมอย่างยั่งยืนและการป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
12 ทำให้ Towa Orimono Co., Ltd. (ปัจจุบัน Toray Amtecs Inc.) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทแม่ลงทุนเองทั้งหมด
2552 4

ก่อตั้ง Automotive & Aircraft Center (นาโกย่า)

ข้อมูลเพิ่มเติม

7 เริ่มต้นการปฏิบัติการของโรงงานพรีเพกคาร์บอนไฟเบอร์แห่งใหม่ที่โรงงานอิชิกาวะ

ก่อตั้ง Toray BlueStar Membrane Co., Ltd. ในจีน
8

ก่อตั้งฐานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำ Toray Singapore Water Research Center ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง