ประวัติความเป็นมา

ช่วง พ.ศ. 2533

2533 4

TORAYCA พรีเพกคาร์บอนไฟเบอร์ได้รับการรับรองให้เป็นวัสดุโครงสร้างหลักสำหรับเครื่องบินโดยสาร Boeing

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อตั้ง Toray Industries, Inc. สำนักงานยุโรป (ปัจจุบัน Toray Industries Europe GmbH ในเยอรมนี) แล้วเสร็จในสหราชอาณาจักร
7 ก่อตั้ง Toray Plastics (Malaysia) Sdn. Berhad
2534 4 เปิดตัว AP-G 2000 วิสัยทัศน์ระยะยาวขององค์กร
2535 5

Toray Composites (America)社[TCA]

ก่อตั้ง Toray Composite (America), Inc.
2536 11

เริ่มต้นทำการตลาดฟิลเตอร์สี TOPTICAL
2537 8
ก่อตั้ง Toray Sakai Printing & Dyeing (Nantong) Co., Ltd. (ปัจจุบัน Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) Co., Ltd.) ในจีนเพื่อทำหน้าที่ย้อมผ้าทอเส้นใยยาวพอลิเอสเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

12 ก่อตั้ง P.T. Petnesia Resindo ในอินโดนีเซียเพื่อผลิตเรซิน PET
2538 4 จัดตั้งระบบปรัชญาการบริหารจัดการ
7 ก่อตั้ง STEMCO, Ltd. ในเกาหลี
11 ก่อตั้ง Toray Fibers (Nantong) Co., Ltd. ในจีน
2539 3

三島工場に隣接する東レ総合研修センター

เปิด Toray Human Resources Development Center (มิชิมา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

2540 5 ก่อตั้ง Toray Carbon Fibers America, Inc. ในสหรัฐอเมริกา
9 ก่อตั้ง Toray Textiles Central Europe s.r.o. ในสาธารณรัฐเช็ก
2542 10

ก่อตั้ง Toray Saehan Inc. (ปัจจุบัน Toray Advanced Materials Korea Inc.) ในสาธารณรัฐเกาหลี

ข้อมูลเพิ่มเติม