ประวัติความเป็นมา

ช่วง พ.ศ. 2513

2513 1

Toyo Rayon Co., Ltd. เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Toray Industries, Inc.

ข้อมูลเพิ่มเติม

3 ก่อตั้งโรงงานชิบะ
7

เปิดตัวผ้าไม่ทออัลตราไมโครไฟเบอร์ ECSAINE ที่มีเนื้อสัมผัสแบบหนังกลับ
10 ก่อตั้งโรงงานสึจิอุระ
2514 3 ก่อตั้งโรงงานโตไก
7 ก่อตั้งโรงงานกิฟุ
8

เริ่มต้นทดสอบการผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ TORAYCA (ชิงะ)
10 ก่อตั้ง P.T. Indonesia Toray Synthetics ในอินโดนีเซีย
2516 2 ก่อตั้ง Penfibre Sdn. Berhad ในมาเลเซีย
3

เริ่มต้นผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ TORAYCA (เอะฮิเมะ)
4 ก่อตั้ง Nan Sing Dyeing Works (Malaysia) (ปัจจุบัน Penfabric Sdn. Berhad) ในมาเลเซีย
2517 1 ก่อตั้ง Toray Industries (H.K.) Ltd.
4 ก่อตั้ง Iganto S.p.A. (ปัจจุบัน Alcantara S.p.A.) ในอิตาลี
2518 6 ก่อตั้งโรงงานอิชิกาวะ
2519 12 เริ่มต้นผลิตและทำการตลาดเรซิน TORAYCON PBT
2520 9

เริ่มต้นผลิตเพลทพิมพ์ภาพพิมพ์นูนแบบไวแสง TORELIEF แบบเต็มรูปแบบ (โอกะซะกิ)
2521 6 ก่อตั้ง Toray Research Center Inc.
2522 10

เปิดตัวเพลทการพิมพ์แบบออฟเซ็ท TORAY WATERLESS PLATE ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้น้ำ