ธุรกิจของเรา

ผลิตภัณฑ์

เส้นใยสังเคราะห์ชนิดเส้นด้ายไนล่อนฟิลาเม้นท์


โรงงานกรุงเทพมหานคร
โรงงานอยุธยา


เม็ดพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม


โรงงานกรุงเทพมหานคร