TPRC

ความเป็นมา

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 จากการร่วมทุนของ บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ บริษัท มิตซุย เคมิคอล อิงค์ และบริษัท ซีเมนต์ไทย เคมิคอล จำกัด เพื่อผลิตและ จำหน่ายเพ็ทเรซินสำหรับผลิตขวดพลาสติก เช่น ขวดเครื่องดื่มพลาสติกและขวดน้ำแร่ โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก จังหวัดระยอง โรงงานไทย เพ็ท เรซิน ดำเนินการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ผลิตเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำหน่ายไปทั่วโลก โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 120,000 เมตริกตันต่อปี

การก่อตั้งบริษัท

บริษัทฯก่อตั้งเมื่อ พฤษภาคม 2545

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายเพ็ทเรซินสำหรับผลิตขวดพลาสติก เช่น ขวดเครื่องดื่มพลาสติกและขวดน้ำแร่

สำนักงานใหญ่

View Larger Map

เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย อาคาร 26 ชั้น 2 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 ประเทศไทย
โทร : 0-2586-6408-13
โทรสาร : 0-2586-6401

ติดต่อเรา

โรงงาน

18 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
ซอยจี 2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 ประเทศไทย
โทร : 038-685-900
โทรสาร : 038-685-900 ต่อ 309

ทุนจดทะเบียน

900 ล้านบาท