ชีวิตคนที่ 3

รถเข็นผู้พิการ

เส้นใยคาร์บอนแบบใช้ Polyacrylonitrile TORAYCA

เส้นใยคาร์บอนแบบใช้ Polyacrylonitrile TORAYCA มีความแข็งแรงและความเบายิ่งกว่าเหล็ก กล่าวคือ วัสดุชนิดนี้มีน้ำหนักเบาเพียงหนึ่งในสี่ของเหล็กเท่านั้น แต่กลับมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง 10 เท่า มีการนำเอา TORAYCA มาใช้ในการผลิตรถเข็นผู้พิการที่ต้องการความเบา แต่ขณะเดียวกันก็ต้องการความแข็งแรงด้วย

กลับไป "การรองรับวิถีชีวิต"