สิ่งแวดล้อม โรงงานบำบัดน้ำ

โรงงานบำบัดน้ำ

โมดูลเมมเบรนสำหรับการกรองแบบอัลตราฟิลเทรชั่นและการกรองแบบไมโครฟิลเทรชั่น TORAYFIL

โมดูลเมมเบรนการกรองของเราได้รับการพัฒนาจากเทคโนโลยีโพลิเมอร์อันล้ำสมัยของ Toray ผลิตขึ้นจากวัสดุและรูปร่างที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราซึ่งสามารถกำจัดโปรโตซัวและสารที่เป็นอันตรายอื่นๆ ออกจากน้ำได้ ทั้งนี้ สามารถปรับขนาดการใช้งานเพื่อการทำน้ำให้บริสุทธิ์ในปริมาณมากได้

ROMEMBRA

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Toray Membrane

โรงงานแยกเกลือออกจากน้ำทะเล

องค์ประกอบของเมมเบรนแบบรีเวิร์สออสโมซิส ROMEMBRA

วิธีการบำบัดด้วยเมมเบรนช่วยลดการใช้พลังงานและต้นทุนในการบำบัดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการระเหยทั่วไป

TORAYFIL

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Toray Membrane

กลับไป "การรองรับวิถีชีวิต "