สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องบันทึกเสียง

เรซินกรดพอลิแลคติก (PLA) ECODEAR

เรซินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้คือการรวมกันของกรดพอลิแลคติกและวัสดุอื่นๆ ที่ผ่านการแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ Toray เครื่องบันทึกเสียงที่ผลิตจากเรซินชนิดนี้ไม่เพียงแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม เมื่อมองว่าเป็นเครื่องดนตรีในแง่ของคุณภาพเสียง (Timbre) การตอบสนอง และความสามารถในการควบคุม

ECODEAR

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
TORAY PLASTICS

กลับไป "การรองรับวิถีชีวิต"