ชีวิตรถจักรยานยนต์

ที่ครอบปล่องไฟ (วัสดุภายนอก)

เรซิน ABS TOYOLAC

เรซิน TOYOLAC ABS มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม คุณสมบัติทางกายภาพที่ได้สัดส่วน และหล่อขึ้นรูปได้อย่างยอดเยี่ยม เรซินชนิดนี้มีการใช้งานที่หลากหลาย นับตั้งแต่อุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ไปจนถึงส่วนประกอบภายในและภายนอกรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตลอดจนผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคนานาชนิด

TOYOLAC

ไปยังเว็บไซต์ข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
TORAY PLASTICS

กลับไป "การรองรับวิถีชีวิต"