สารจากกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย

นายคาซึอะกิ ทาคาบายาชิ

สารจากกรรมการผู้จัดการ

ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กลุ่มบริษัทโทเรประเทศไทย

ข้าพเจ้ากรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย ในฐานะตัวแทนกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยและพนักงานกลุ่มโทเร ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชย์มายาวนานและทรงอุทิศพระวรกายอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อยประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย พระองค์ท่านจะทรงสถิตอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะผ่านช่วงเวลาอันโศกเศร้านี้ด้วยความเข้มแข็ง และเจริญเติบโตต่อไปเหมือนดั่งที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทโทเรได้ขยายธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในเครือแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2506 ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยรวมทั้งสิ้นสิบบริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวปรัชญาของ
โทเรที่ว่า “เป็นส่วนร่วมกับสังคม ผ่านการสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ด้วยนวัตกรรมทางด้านความคิด เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์" ในฐานะบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบพื้นฐานต่างๆ กลุ่มบริษัทของเรา ได้ทุ่มเทพัฒนาตลอดจนนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโลก ออกสู่ตลาด รวมทั้งส่งเสริมด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ เรายังดำเนินกิจกรรมองค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมๆ กับการให้ความสำคัญ
เป็นอันดับแรกกับการจัดการด้านความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ การปกป้องสิ่งแวดล้อม การรักษาจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎหมาย

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ากลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทย ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและกิจกรรมซีเอสอาร์ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่ต้องการโอกาสในการร่วมงานกับเราด้วย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น