นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของโทเร

ขั้นตอนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับชีวิต

ในช่วงทศวรรษ 1970, กลุ่มโทเรได้เริ่มการพัฒนาอุปกรณ์เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และได้ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องให้กับธุรกิจการดูแลสุขภาพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นอกเหนือจากนั้น เรายังได้ทำงานในส่วนของวัสดุ และส่วนประกอบสำหรับอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์โดยการใช้เส้นใยประสิทธิภาพสูง และวัสดุเชิงประกอบคาร์บอนไฟเบอร์ด้วย เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพในหลากหลายส่วนของชีวิตประจำวันทั่วไป เพื่อยกระดับสุขภาพ และการมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นสำหรับคนทุกคน

เทคโนโลยีของโทเร