นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโทเร

การสร้างวัสดุที่ไม่มี
ส่วนประกอบของปิโตรเลียม

โทเรได้มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการชีวภาพที่ใช้เมมเบรนเป็นตัวช่วยมาตลอด ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีการคัดแยกเมมเบรนสำหรับการบำบัดน้ำกับกระบวนการเปลี่ยนโมเลกุลน้ำตาล (Saccharification) การหมัก และการกรองโดยผสานการใช้เทคโนโลยีการคัดแยกเมมเบรน เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสารอินทรีย์สังเคราะห์เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งทำให้เกิดการผลิตน้ำตาลจากมวลชีวภาพที่ไม่สามารถรับประทานได้ ซึ่งนับเป็นพัฒนาการที่สำคัญในประสิทธิภาพการหมัก และยังเป็นการลดการใช้พลังงานในการกลั่น และยังเป็นส่วนช่วยให้เกิดการผลิตวัสดุที่ไม่มีส่วนประกอบของปิโตรเลียมจากมวลชีวภาพที่ไม่สามารถรับประทานได้อีกด้วย

เทคโนโลยีของโทเร