สิ่งทอ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

ผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษใช้ทางการแพทย์

ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ 100% ใช้สำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ติดต่อเรา

สิ่งทอ