สิ่งทอ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Melt-Spun Cellulosic Fabric

ผ้าเซลลูโลสชนิดปั่นละลายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตจากเซลลูโลสที่ได้จากพืชแทนการใช้ ปิโตรเคมี นอกจากนี้ ผ้าเซลลูโลสชนิดปั่นละลายยังเป็นเส้นใยปั่นเกลียว ที่ใช้กระบวนการ ปั่นแบบละลาย ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ คุณลักษณะ เหล่านี้และอื่นๆ ทำให้ผ้าเซลลูโลสชนิดปั่นละลายเป็นสิ่งทอประสิทธิภาพสูงที่เส้นใยเซลลูโลส แบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้ผ้าเซลลูโลสชนิดปั่นละลายมีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น

ติดต่อเรา

สิ่งทอ