สิ่งทอ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Laminated polyester woven fabric having heat and light shielding and ultraviolet protection properties

ผ้าทอพอลิเอสเตอร์ชนิดเคลือบแบบมีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนและแสงและการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต เป็นผ้าที่มีโครงสร้างแบบลามิเนตสามชั้นพิเศษ ที่ให้คุณสมบัติครบถ้วนในการป้องกันความร้อนที่ยอดเยี่ยม คุณสมบัติป้องกันแสงได้ดี และคุณสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต เราคำนึงถึงการทำงานหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันและมีระดับที่สูง ซึ่งเทคนิคการเคลือบผิวแบบเดิมไม่สามารถมอบให้ได้ ใช้กับแผงบังแดด ร่ม หมวก และอื่นๆ

Learn more about products
ALL ABOUT SPORTS FABRICS

สิ่งทอ