สิ่งทอ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

TORAYSEE ผ้าสำหรับทำความสะอาดรุ่น ผ้าสำหรับทำความสะอาดชนิดไมโครไฟเบอร์ ผ้าสำหรับทำความสะอาดรุ่น

TRAYSEE สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเป็นผ้าเช็ดที่มีประสิทธิภาพสูง ให้คุณสมบัติในการเช็ดที่ยอดเยี่ยมและสร้างฝุ่นน้อย ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีไมโครไฟเบอร์ความละเอียดสูงของ Toray เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมอันหลากหลาย ตั้งแต่สภาพแวดล้อมทั่วไป จนถึงคลีนรูม รวมทั้งการใช้งานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว

Learn more about products
TORAYSEE™

สิ่งทอ