สิ่งทอ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Ultramicro High-quality Polyester Fabric

วัสดุสำหรับเครื่องแต่งกายแฟชันที่ไม่เหมือนใครนี้ผลิตจากเส้นใยยาวพอลิเอสเตอร์ขนาด Ultramicro ซึ่งมีความละเอียดประมาณหนึ่งในสี่สิบของเส้นผม ผลลัพธ์ก็คือ สัมผัสที่อ่อนโยนอย่างที่วัสดุอื่นก็ให้ไม่ได้ ผ้าพอลิเอสเตอร์คุณภาพสูงชนิดความละเอียดสูงมากให้คุณลักษณะต่างๆ ตั้งแต่ผ้าไหมเนื้อดีมันเงาไปจนถึงหนังกลับ โดยการนำไปผสมกับเส้นใยชนิดอื่นๆ และใช้กระบวนการผลิตหลากหลายวิธีผ้าพอลิเอสเตอร์คุณภาพสูงชนิดความละเอียดสูงมากมีจำหน่ายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น

ติดต่อเรา

สิ่งทอ