สิ่งทอ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Primeflex™ 3GT bi-component stretch fabric

เมื่อรวม T-400TM (เส้นใยพอลิเอสเตอร์เชิงประกอบชนิดยืดได้ซึ่งใช้พอลิเมอร์ 3GT) ซึ่งผลิต/จำหน่ายโดย Toray และ Toray Opelontex เข้ากับด้ายวัสดุที่ผลิตแบบกำหนดเองของ Toray ทำให้สิ่งทอชนิดยืดได้นี้ (สิ่งทอพอลิเอสเตอร์เชิงประกอบชนิดยืดได้ซึ่งใช้พอลิเมอร์ 3GT) มีความสามารถในการยืดที่ยอดเยี่ยมและมีเนื้อสัมผัสที่ให้ความรู้สึกใหม่ คุณสมบัติในการยืดกลับที่เหนือกว่าและความหลากหลายของลักษณะพื้นฐานต่างๆ เช่น คุณสมบัติในการรักษาจีบทำให้สิ่งทอนี้เป็นวัสดุที่เหมาะมากสำหรับการใช้งานในด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสำหรับนักออกแบบไปจนถึงชุดกีฬา ด้วยความสามารถในการสร้างเนื้อสัมผัสที่นุ่มและให้รูปลักษณ์และความรู้สึกอื่นๆ ผ่านกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน

Learn more about products
ALL ABOUT SPORTS FABRICS

สิ่งทอ