สิ่งทอ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Moisture-permeable Waterproof Fabric

ผ้ากันน้ำชนิดความชื้นซึมเข้าได้ เป็นวัสดุอัดซ้อน มีเมมเบรนประสิทธิภาพสูง ซึ่งยอมให้ความชื้นผ่านได้อย่างดีเยี่ยม กันน้ำ และลดการควบแน่น วัสดุอัดซ้อน สามารถยืดออกได้และมีน้ำหนักเบาจึงให้สัมผัสอ่อนนุ่ม ผ้ากันน้ำชนิดความชื้นซึมเข้าได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมต่างๆ ในสภาพอากาศที่เลวร้าย และมีการใช้อย่าง แพร่หลายในกีฬาปีนเขา กลางแจ้ง และกีฬาในฤดูหนาว

Learn more about products
ALL ABOUT SPORTS FABRICS

สิ่งทอ