สิ่งทอ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

Moisture-permeable Waterproof Fabric

ผ้ากันน้ำชนิดความชื้นซึมเข้าได้ เป็นวัสดุชนิดแรกที่ป้องกันฝนซึมเข้ามาจากด้านนอกขณะเดียวกันก็ระบายเหงื่อจากด้านใน ช่วยป้องกันความรู้สึกไม่สบายตัวด้วยชั้นเคลือบที่มีรูขนาดเล็กมาก วัสดุขั้นสูงชนิดนี้สามารถใช้งานได้กับกีฬาทุกประเภท (สกี สโนว์บอร์ด กรีฑา) และทุกสภาพอากาศ

Learn more about products
ALL ABOUT SPORTS FABRICS

สิ่งทอ