สิ่งทอ

  • Empty
  • Empty
  • Empty
  • Empty

New Silky-touch Polyester Fabric

เป้าหมายของ Toray ในการพัฒนาผ้าพอลิเอสเตอร์ชนิดสัมผัสเหมือนไหมแบบใหม่ก็คือ เพื่อเลียนแบบลักษณะเฉพาะของผ้าไหมคุณภาพสูง ขณะเดียวกันก็ให้ความสบายและเนื้อสัมผัสที่เหนือกว่า ซึ่งได้จากเส้นใยสังเคราะห์เท่านั้น นอกเหนือจากคุณลักษณะด้านความแวววาวและมันเงาเป็นพิเศษ ตลอดจนสีสันที่สวยงามแล้วผ้าพอลิเอสเตอร์ชนิดสัมผัสเหมือนไหม แบบใหม่ยังมีคุณลักษณะที่ไม่ได้ปรากฏจากรูปลักษณ์ภายนอก อันได้แก่ ความเบาและโปร่งสบาย ความเรียบลื่น ตลอดจนเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลบนผิว ผ้าพอลิเอสเตอร์เนื้อนุ่มแบบใหม่มีจำหน่ายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น

ติดต่อเรา

สิ่งทอ