วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและธุรกิจอื่น ๆ

วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและธุรกิจอื่น ๆ

การขยายธุรกิจวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตของเรามุ่งเน้นไปที่ธุรกิจสามประเภท ได้แก่ เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (เช่น ไตเทียม) และชิป DNA รวมถึงเครื่องมือทางชีววิทยาอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

อุปกรณ์ทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวก

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและธุรกิจอื่นๆ

Brand Sites